• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par mums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir vadošā iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju privatizācijas un atsavināšanas jomā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija administrē:

  • nekustamā īpašumu privatizāciju un atsavināšanu;
  • dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu privatizāciju un atsavināšanu;
  • vienošanās slēgšanu par dzīvojamā mājā esoša kopējā dzīvokļa lietošanas kārtību;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārdā saskaņo (no zemespiederības viedokļa) projektus, kas paredz dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
  • dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanu un pārskatīšanu (atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu);
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības un fiziskas vai juridiskas personas kopīpašumā esošas zemes sadali reālās daļās.

 

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas funkcijām, uzdevumiem un darba apjomu