• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

9.Dzīvojamām mājām Stopiņu ielā 30, Rīgā, Stopiņu ielā 30A, Rīgā, un Stopiņu ielā 30B