• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

29. Kvartāls starp Lidoņu ielu, Stūres ielu, Motoru ielu un Balto ielu