• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

29. Kvartāls starp Lidoņu ielu, Stūres ielu, Motoru ielu un Balto ielu