• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

34. Dzīvojamai mājai Mores ielā 34