• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

34. Dzīvojamai mājai Mores ielā 34