• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

8. Dzīvojamai mājai Bauskas ielā 134A