• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

8. Dzīvojamai mājai Bauskas ielā 134A