• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

41. Dzīvojamai mājai Mežciema ielā 8