• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

16.Teritorija starp Kraukļu ielu, Strautu ielu un Zvārtavas ielu