• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

16.Teritorija starp Kraukļu ielu, Strautu ielu un Zvārtavas ielu