• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

32. Dzīvojamai mājai Katrīnas dambī 16A