• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

42. Dzīvojamai mājai Zvaigžņu ielā 20