• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

6.Kvartāls starp Grīvas ielu, Veco Buļļu ielu, Dzirciema ielu un Vaidelotes ielu