• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

44. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pētersalas 7