• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Jautājiet, mēs Jums atbildēsim

Šeit Jūs varat pajautāt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju.

Nav nepareizu vai pareizu jautājumu.

Jautājiet droši, kas Jums uz sirds. Mēs atbildēsim!

 

Informācija par Komisijas rīkotajām izsolēm:

Jautājumus varat uzdot

  • rakstot pa e-pastu - dmpk@riga.lv
  • vai pazvanot pa tālruni - 67012654

Zemes pirkuma līgumu slēgšana

Tālrunis: 67012696

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana

Tālrunis: 67105744

Tālrunis: 67012689

Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Tālrunis: 67012697

Dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā

Tālrunis: 67012697

Juridiskā konsultācija

Tālrunis: 67012636

Neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā

Tālrunis: 67012697

Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Tālrunis: 67012060

Zemes nomas līgumu slēgšana

Tālrunis: 67105327

Tālrunis: 67012695


Uz veiksmīgu sadarbību!

 

Jautājiet mums

check