• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

45. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Hospitāļu ielā 16