• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

40. Dzīvojamai mājai Mežciema ielā 6