• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija