• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tīmekļvietne- https://rdzmpk.lv/

Tīmekļvietnei veikts Padziļinātais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tastatūras piekļuve:
    Tīmekļvietnes sadaļā - https://rdzmpk.lv/ - kustība ar TAB taustiņu nav secīga
  • Teksta izmēra tālummaiņa:
    Tīmekļvietnes sadaļās - https://rdzmpk.lv/aktualitates/izsoles un https://rdzmpk.lv/funkcijas-pakalpojumi/iesniegumu-veidlapu-paraugi - saturs ekrānā netiek atspoguļots pilnā apmērā.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Tīmekļvietnes teksta palielināšanai var izmantot Interneta pārlūkos iebūvēto teksta tālumaiņas rīku (zoom) vai izmantot klaviatūras taustiņus Ctrl + “+”.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: dmpk@riga.lv

Zvaniet: +37167012654

Rakstot uz adresi Pērses iela 10/12, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

Valters Ventnieks, Privatizācijas un atsavināšanas nodaļas Operators-arhivētājs, +37167012027

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.08.2023.

Izvērtējuma apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols