• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Struktūra

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas STRUKTŪRSHĒMA