• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Struktūra

RĪGAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS STRUKTŪRSHĒMA