• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

E-adrese