• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

E-adrese