• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija