• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

21. Kvartāls starp Glūdas ielu, Maskavas ielu, iekškvartāla ceļu (atrodas sarkanajās līnijās) un Daugavu