• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

24. Teritorija starp Biķernieku ielu un Bebrenes ielu