• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

24. Teritorija starp Biķernieku ielu un Bebrenes ielu