• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

13.Teritorija starp Ķeguma ielu un Stirnu ielu