• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

13.Teritorija starp Ķeguma ielu un Stirnu ielu