• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

26. Dzīvojamai mājai Alekša ielā 9