• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

26. Dzīvojamai mājai Alekša ielā 9