• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

33. Dzīvojamai mājai Mores ielā 32