• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

33. Dzīvojamai mājai Mores ielā 32