• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

36. Teritorija starp Sermuliņu ielu un Katrīnas dambi