• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

5.Teritorija starp Preiļu ielu, Ūbeles ielu un Rēzeknes ielu