• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

35. Dzīvojamai mājai Mores ielā 36