• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

35. Dzīvojamai mājai Mores ielā 36