• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

30. Teritorijai starp Ilūkstes ielu un Augusta Deglava ielu