• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

27. Teritorija starp Puškina ielu un Riepnieku ielu