• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

27. Teritorija starp Puškina ielu un Riepnieku ielu