• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par teritorijas starp Gunāra Astras ielu, Ilūkstes ielu, Augusta Deglava ielu un Detlava Brantkalna ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr.4708 “Par teritorijas starp Gunāra Astras ielu, Ilūkstes ielu, Augusta Deglava ielu un Detlava Brantkalna ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – Komisija) ir pienākums veikt tematiskā plānojuma izstrādi dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem teritorijā starp Gunāra Astras ielu, Ilūkstes ielu, Augusta Deglava ielu un Detlava Brantkalna ielu, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Minētās teritorijas dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 14.02.2023. izteikt savus apsvērumus par kvartālā esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv, vai iesniedzot kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā, (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu priekšlikums: