• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par teritorijas starp Daugavgrīvas ielu, Kalnciema ielu un Raņķa dambi, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr.4710 “Par teritorijas starp Daugavgrīvas ielu, Kalnciema ielu un Raņķa dambi, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) veic tematiskā plānojuma izstrādi dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem teritorijā starp Daugavgrīvas ielu, Kalnciema ielu un Raņķa dambi, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Minētās teritorijas dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemes vienību īpašniekiem, lūdzam līdz 30.09.2022. izteikt savus apsvērumus/viedokli par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Šobrīd klātienē, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, uz konsultācijām pirmdienās iespējams pieteikties iepriekš pierakstoties uz pieņemšanu pa tālruni 67012689. Tālruņi konsultācijām par tematiskā plānojuma izstrādi: 67012282, 67105744.

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu priekšlikums: