• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par kvartāla starp Lielvārdes ielu, Dzelzavas ielu un Gunāra Astras ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Pamatojoties uz Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4206 “Par kvartāla starp Lielvārdes ielu, Dzelzavas ielu, Gunāra Astras ielu, Džohara Dudajeva gatvi un Andromedas gatvi, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.118 “Par dzīvojamai mājai Andromedas gatvē 1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un  Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.122 “Par teritorijas starp Džohara Dudajeva gatvi un Andromedas gatvi, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – Komisija) ir pienākums veikt tematiskā plānojuma izstrādi dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem kvartālā starp Lielvārdes ielu, Dzelzavas ielu un Gunāra Astras ielu, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Minētā kvartāla dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 13.05.2024. izteikt savus apsvērumus par kvartālā esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv, vai iesniedzot kādā no Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā, (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību un robežu plāns: