• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par kvartāla starp Kurzemes prospektu, Kleistu ielu, Slokas ielu un Dammes ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Pēc sabiedrības iepazīstināšanas no 26.01.2023. līdz 27.03.2023. ar Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību un robežu plāna priekšlikumu un dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvju, dzīvojamo māju pārvaldnieku un zemes vienību īpašnieku iesniegto apsvērumu un viedokļu izvērtēšanas, veikti precizējumi/grozījumi tematiskajā plānojumā kvartālā starp Kurzemes prospektu, Kleistu ielu, Slokas ielu un Dammes ielu, Rīgā.

Ņemot vērā iepriekš minēto lūdzam atkārtoti līdz 11.12.2023. dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemes vienību īpašniekiem izteikt savus apsvērumus par teritorijā esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv vai iesniedzot kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Lēmums

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pilnveidotais platību un robežu plāns:

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību un robežu plāna priekšlikums (Tematiskā plānojuma pilnveidotā grafiskā daļa)