• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par kvartāla starp iekškvartāla ceļu (atrodas ielas sarkanajās līnijās), Maskavas ielu, iekškvartāla ceļu (atrodas ielas sarkanajās līnijās) un Daugavu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4201 “Par kvartāla starp iekškvartāla ceļu (atrodas ielas sarkanajās līnijās), Maskavas ielu, iekškvartāla ceļu (atrodas ielas sarkanajās līnijās) un Daugavu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – Komisija) ir pienākums veikt Jezupa Rancāna ielu, Maskavas ielu, iekškvartāla ceļu (atrodas ielas sarkanajās līnijās) un Daugavu, Rīgā,  funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Minētā kvartāla dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 01.08.2023. izteikt savus apsvērumus par kvartālā esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv, vai iesniedzot kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā, (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platību un robežu plāna priekšlikums: