• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par dzīvojamām mājām Brīvības gatvē 211 un Ropažu ielā 5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas uzsākšanu

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 02.11.2018. lēmumu Nr.2431 “Par dzīvojamai mājai Brīvības gatvē 211, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” un 02.11.2018. lēmumu Nr.2432 “Par dzīvojamai mājai Ropažu ielā 5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi dzīvojamām mājām Brīvības gatvē 211 un Ropažu ielā 5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas priekšlikumu.

Dzīvojamo māju Brīvības gatvē 211 un Ropažu ielā 5, Rīgā, privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekus un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 20.10.2023. izteikt savus apsvērumus/ viedokli par dzīvojamām mājām Brīvības gatvē 211 un Ropažu ielā 5, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu: dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu priekšlikums: