• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par dzīvojamai mājai Pētersalas ielā 7, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.08.2023. lēmumu Nr.3045 “Par dzīvojamai mājai Pētersalas ielā 7, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi dzīvojamai mājai Pētersalas ielā 7, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu.

Dzīvojamās mājas Pētersalas ielā 7, Rīgā, privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabala īpašniekiem, lūdzam līdz 27.12.2023. izteikt savus apsvērumus/viedokli par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu priekšlikums: