• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par dzīvojamai mājai Mežciema ielā 6, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 11.05.2018. lēmumu Nr.960 “Par dzīvojamai mājai Mežciema ielā 6, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi dzīvojamām mājām Mežciema ielā 6, Rīgā, Mežciema ielā 8, Rīgā un  Druvienas ielā 18, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas priekšlikumu.

Minētās teritorijas dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 17.07.2023. izteikt savus apsvērumus/ viedokli par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu priekšlikums: