• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par daudzīvokļu dzīvojamām mājām Ventspils ielā 45 k-1, Rīgā, un Ventspils ielā 45A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas uzsākšanu

 

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 02.11.2018. lēmumu Nr.2433 “Par dzīvojamai mājai Ventspils ielā 45 k-1, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” un 02.11.2018. lēmumu Nr.2434 “Par dzīvojamai mājai Ventspils ielā 45A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ventspils ielā 45 k-1, Rīgā, un Ventspils ielā 45A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu.

Dzīvojamo māju Ventspils ielā 45 k-1, Rīgā, un Ventspils ielā 45A, Rīgā, privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldnieku un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 12.08.2024. izteikt savus apsvērumus/ viedokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ventspils ielā 45 k-1, Rīgā, un Ventspils ielā 45A, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu: dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).