• Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Augusta Deglava ielā 164 k-2, Rīgā, Salnas ielā 13, Rīgā un Salnas ielā 17, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas uzsākšanu

 

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 27.09.2023. lēmumu Nr.3436 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augusta Deglava ielā 164 k-2, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” un 29.05.2024. lēmumu Nr.1651 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Salnas ielā 13, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Augusta Deglava ielā 164 k-2, Rīgā, Salnas ielā 13, Rīgā un Salnas ielā 17, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas priekšlikumu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Augusta Deglava ielā 164 k-2, Rīgā, Salnas ielā 13, Rīgā un Salnas ielā 17, Rīgā, Rīgā, privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 30.07.2024. izteikt savus apsvērumus/ viedokli par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Augusta Deglava ielā 164 k-2, Rīgā, Salnas ielā 13, Rīgā un Salnas ielā 17, Rīgā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu: dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).