• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Par kvartāla starp Aglonas ielu, Bultu ielu, Maltas ielu, Eglaines ielu, Maskavas ielu un Rušonu ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu.

 

Pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr.4713 “Par kvartāla starp Aglonas ielu, Malnavas ielu, Maltas ielu un Rušonu ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Rīgas domes 02.12.2020. lēmumu Nr.140 “Par kvartāla starp Aglonas ielu, Bultu ielu, Maltas ielu, Eglaines ielu, Maskavas ielu un Rušonu ielu, Rīgā, tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (turpmāk – Komisija) ir pienākums veikt tematiskā plānojuma izstrādi dzīvojamām mājām kvartālā starp Aglonas ielu, Malnavas ielu, Maltas ielu un Rušonu ielu, Rīgā, un kvartālā starp Aglonas ielu, Bultu ielu, Maltas ielu, Eglaines ielu, Maskavas ielu un Rušonu ielu, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Pēc sabiedrības iepazīstināšanas ar Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu robežu plāna projektu un dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvju, dzīvojamo māju pārvaldnieku un zemesgabalu īpašnieku iesniegto apsvērumu un viedokļu izvērtēšanas veikti precizējumi/grozījumi tematiskajā plānojumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto lūdzam līdz 27.06.2022. dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem izteikt savus apsvērumus par kvartālā esošo dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv, vai iesniedzot kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā, (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Šobrīd klātienē, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, uz konsultācijām pirmdienās iespējams pieteikties iepriekš pierakstoties uz pieņemšanu pa tālruni 67012689. Tālruņi konsultācijām par tematiskā plānojuma projektu 67105744, 67012670.

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu priekšlikums: