• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Dzīvojamām mājām Mores ielā 32, Rīgā, Mores ielā 34, Rīgā un Mores ielā 36, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu platības un robežu pārskatīšanas priekšlikums

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 06.12.2019. lēmumu Nr.2321 “Par dzīvojamai mājai Mores ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, 06.12.2019. lēmumu Nr.2322 “Par dzīvojamai mājai Mores ielā 34, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” un 06.12.2019. lēmumu Nr.2323 “Par dzīvojamai mājai Mores ielā 36, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija) Funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas projekta izstrādi dzīvojamām mājām Mores ielā 32, Mores ielā 34, Mores ielā 36, Rīgā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanai.

Minētās teritorijas dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) pārstāvjiem, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un zemesgabalu īpašniekiem, lūdzam līdz 01.11.2022. izteikt savus apsvērumus/ viedokli par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu, iesniedzot tos Komisijā (Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011) vai nosūtot uz Komisijas e-pastu dmpk@riga.lv vai kādā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centriem – Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A, Rīgā (Rīgas domes 03.11.2015. saistošie noteikumi Nr.177 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi”).

Šobrīd klātienē, Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, uz konsultācijām pirmdienās iespējams pieteikties iepriekš pierakstoties uz pieņemšanu pa tālruni 67012689. Tālruņi konsultācijām par tematiskā plānojuma izstrādi:67181924 , 67105744.

  • Lēmums dzīvojamai mājai Mores ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
  • Lēmums dzīvojamai mājai Mores ielā 34, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
  • Lēmums dzīvojamai mājai Mores ielā 36, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu priekšlikums: