• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

28. Dzīvojamai mājai Riepnieku ielā 4