• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

27. Dzīvojamai mājai Puškina ielā 22