Likumu skaidrojumi

» Par grozījumiem dzīvojamo māju privatizācijas likumā, 05.07.2001
» Par grozījumiem dzīvojamo māju privatizācijas likumā, 26.10.2000 (Latvijas vēstnesis, 03.11.200)