Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti līdz 2018.gada 2.martam

Rīgas dzīvojamo maju privatizacijas
procesa pamatrādītāji

Plānveida privatizācija Paātrinātā privatizācija
Māju skaits Dzīvokļu sk. Māju skaits Dzīvokļu sk.

Privatizējamās pašvaldības mājas

5232

176124/span>

4685

123230

Privatizācijas sagatavošanai nodotās mājas

5231

176116

4676

123096

Zemesgrāmatā ierakstītās mājas

5223

176099

4680

123220

Ar Rīgas domes lēmumu privatizējamās mājas

5231

176123

4685

123230

Privatizācijai piedāvātās mājas

5213

175891

4749

128380

Mājas ar noslēgtiem pirkuma līgumiem

5192

167081

4712

120540

Pilnībā privatizētas mājas

2372

50267

944

10776


Uzziņa par zemes privatizāciju DZĪKS

Darba saturs

Lēmumu skaits

Māju skaits

Reģistrēto pieteikumu uz zemes privatizāciju skaits

 

510

Rīgas domes lēmumprojektu gatavošanā esošie

5

5

Pieņemtie Rīgas domes lēmumi par zemes privatizāciju

156

254

Paziņojumu gatavošanā esošo skaits

8

Izsūtīto privatizācijas paziņojumu skaits

246