Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti līdz 2018.gada 2.janvārim

Rīgas dzīvojamo maju privatizacijas
procesa pamatrādītāji

Plānveida privatizācija Paātrinātā privatizācija
Māju skaits Dzīvokļu sk. Māju skaits Dzīvokļu sk.

Privatizējamās pašvaldības mājas

5232

176122

4685

123231

Privatizācijas sagatavošanai nodotās mājas

5231

176114

4676

123097

Zemesgrāmatā ierakstītās mājas

5223

176097

4680

123221

Ar Rīgas domes lēmumu privatizējamās mājas

5231

176121

4685

123231

Privatizācijai piedāvātās mājas

5212

175890

4748

128379

Mājas ar noslēgtiem pirkuma līgumiem

5189

167034

4712

120539

Pilnībā privatizētas mājas

2365

50126

945

10777


Uzziņa par zemes privatizāciju DZĪKS

Darba saturs

Lēmumu skaits

Māju skaits

Reģistrēto pieteikumu uz zemes privatizāciju skaits

 

507

Rīgas domes lēmumprojektu gatavošanā esošie

5

5

Pieņemtie Rīgas domes lēmumi par zemes privatizāciju

154

252

Paziņojumu gatavošanā esošo skaits

8

Izsūtīto privatizācijas paziņojumu skaits

244