Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti līdz 2016.gada 30.oktobrim

Rīgas dzīvojamo maju privatizacijas
procesa pamatrādītāji

Plānveida privatizācija Paātrinātā privatizācija
Māju skaits Dzīvokļu sk. Māju skaits Dzīvokļu sk.

Privatizējamās pašvaldības mājas

5232

176122

4685

123231

Privatizācijas sagatavošanai nodotās mājas

5231

176114

4676

123097

Zemesgrāmatā ierakstītās mājas

5221

176085

4678

123211

Ar Rīgas domes lēmumu privatizējamās mājas

5231

176121

4685

123231

Privatizācijai piedāvātās mājas

5208

175869

4746

128363

Mājas ar noslēgtiem pirkuma līgumiem

5189

167001

4712

120540

Pilnībā privatizētas mājas

2359

49890

945

10777


Uzziņa par zemes privatizāciju DZĪKS

Darba saturs

Lēmumu skaits

Māju skaits

Reģistrēto pieteikumu uz zemes privatizāciju skaits

 

507

Rīgas domes lēmumprojektu gatavošanā esošie

5

5

Pieņemtie Rīgas domes lēmumi par zemes privatizāciju

148

247

Paziņojumu gatavošanā esošo skaits

8

Izsūtīto privatizācijas paziņojumu skaits

239