Māja sagatavota plānveida privatizācijai

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu

BET JŪS SAVU DZĪVOKLI JAU ESAT IEGUVIS ĪPAŠUMĀ LĪDZ DZĪVOJAMĀS MĀJAS PRIVATIZĀCIJAI

Pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas ar Rīgas domes lēmumu, komisija sagatavo un nosūta dzīvokļu īpašumu īrniekiem un īpašniekiem privatizācijas paziņojumus un paziņojumus par pirkuma līguma slēgšanu.

Gadījumā, ja esat ieguvis savā īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai dzīvokli pirkuma vai dāvinājuma rezultātā, bet paziņojums par pirkuma līguma noslēgšanu nosūtīts bijušajam īpašniekam, lūdzam vērsties komisijā ar iesniegumu un Jums tiks izsniegts jauns paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu. Iesniegumam nepieciešams pievienot dokumenta, kas apliecina Jūsu īpašuma tiesības, kopiju.

Lai noslēgtu dzīvokļa pirkuma līgumu, nepieciešams komisijā iesniegt sekojošus dokumentus:

Noslēdzot dzīvokļa pirkuma līgumu, dzīvokļa īpašnieks iegūst īpašumā attiecīgo dzīvokli un mājas kopīpašuma domājamās daļas. Ja dzīvojamā māja tiek nodota privatizācijai kopā ar tai piesaistīto zemes gabalu, dzīvokļa īpašnieks iegūst īpašumā arī zemes gabala kopīpašuma domājamās daļas.

Pēc pirkuma līguma ar komisiju noslēgšanas, īpašuma tiesības uz attiecīgo īpašumu jānostiprina zemesgrāmatā.