Paātrināti privatizējat dzīvokli

Komisijā jāiesniedz:  
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Dzīvokļa inventarizācijas plāns. 
3. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija". 
4. Jāuzrāda pase.

Vienošanās par nākošo īpašnieku visām dzīvoklī pierakstītajām personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, jāapstiprina vienlaicīgi ar parakstu.To var divejādi: 
- iepriekš pie notāra – tad dokumentus komisijā iesniedz tikai nākošais dzīvokļa īpašnieks vai pilnvarota persona, 
- visiem vienlaicīgi parakstoties uz iesnieguma, nododot dokumentus komisijā.

Pēc tam gaidāt, kamēr saņemat pa pastu komisijas lēmuma izrakstu un maksājuma paziņojumu. Tad Jūs Ls 20 samaksājat Hipotēku un zemes bankā, bet sertifikātus (2 sert. par m²) krājbankā, kurā atvērts Jūsu sertifikātu konts.

Ar maksājuma kvīti un lēmuma izrakstu dodaties uz VZD Puškina ielā 14, kur saņemat apliecību jeb “ zaļo lapu ”.

Pēc tam mēneša laikā noslēdzat dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar patreizējo mājas apsaimniekotāju