Paātrināti privatizējat dzīvokli

Dzīvoklis ar īres un komunālo maksājumu PARĀDU

KOMISIJĀ JĀIESNIEDZ: 
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Dzīvokļa inventarizācijas plāns. 
3. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija". 
4. Iesniegumu aizpildīsiet komisijā, nododot dokumentus un vienojoties par privatizētāju. (skat.”
Paātrinātā dzīvokļu privatizācija”).

Pēc tam gaidāt, kamēr komisija atsūta maksājuma paziņojumu un parāda nomaksas grafika formas. Dodaties uz HIPOTĒKU UN ZEMES BANKU, lai samaksātu Ls 20, un uz KRĀJBANKU , kurā atvērts Jūsu sertifikātu konts, lai samaksātu norādītos sertifikātus. 
Namu pārvaldē saskaņojat un apstiprinat sava parāda nomaksas grafiku.

Līgumu slēgšanas nodaļā no HIPOTĒKU UN ZEMES BANKAS un KRĀJBANKAS saņem Jūsu maksājuma apstiprinājumu. 
Ierodoties slēgt ķīlas līgumu, līdzi jāņem maksājumu kvītis un namu pārvaldē apstiprinātais parāda apmaksas grafiks-izziņa (3-4 eksemplāri), kurā ir fiksēts parāds, kāds tas ir līguma slēgšanas brīdī. Ja pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas parādu esat dzēsuši, jāstnes maksājuma kvītis (arī par 20 Ls nomaksu) un izziņa, ka nav īres un komunālo maksājumu parāds. Pamatojoties uz to, tiek sagatavota izziņa Valsts zemes dienesta kadastra reģistram Puškina ielā 14.

Ar maksājuma kvīti, ķīlas līgumu vai izziņu un pasi dosieties uz Valsts zemes dienesta kadastra reģistru, lai saņemtu Īpašuma apliecību, kurā tiek nostiprinātas ķīlas tiesības parāda summas apmērā par labu pašvaldībai. Ja īres un komunālo maksājumu parāds tiek dzēsts, tad ņemot līdzi namu pārvaldes izsniegto izziņu par parādu nomaksu, tiek sagatavots paziņojums par ķīlas dzēšanu. Pamatojoties uz šo paziņojumu, ķīla tiek dzēsta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.

Centieties savu īpašumu nepakļaut atsavināšanai parādu dēļ !