• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Rekvizīti

Rīgas pilsētas pašvaldība
PVN reģistrācijas Nr.: LV90011524360
Banka: LuminorBank AS | SWIFT kods: NDEALV2X
Konts: LV19NDEA0022000027 010
LV61NDEA0022000027 030
LV40NDEA0022000027 020


Kontakti
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67012694
e-pasts: dmpk@riga.lv

Zemes pirkuma līgumu slēgšana

Tālrunis: 67012696

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana

Tālrunis: 67105744

Tālrunis: 67012689

Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas pilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Tālrunis: 67012697

Dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā

Tālrunis: 67012697

Juridiskā konsultācija

Tālrunis: 67012636

Neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā

Tālrunis: 67012697

Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Tālrunis: 67012060

Zemes nomas līgumu slēgšana

Tālrunis: 67105327

Tālrunis: 67012695


Darba laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15
Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15
Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.15
Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.15
Pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.45