• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 52 k-2-68

362,20

 

EUR 143000,00

EUR 500,00

EUR 14300,00

EUR 350,00

16.10.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 52 k-2-68, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 65-16

52,20

 

EUR 19500,00

EUR 500,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

16.10.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Avotu ielā 65-16, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas šoseja 1B-4A

28,60

 

EUR 6100,00

EUR 300,00

EUR 610,00

EUR 100,00

17.10.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas šosejā 1B-4A, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,20

 

EUR 3600,00

EUR 300,00

EUR 360,00

EUR 80,00

17.10.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 7-5, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-55

13,20

 

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

17.10.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-55, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirnavu iela 171-2

29,00

 

EUR 9800,00

EUR 300,00

EUR 980,00

EUR 140,00

17.10.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Dzirnavu ielā 171-2, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-66

11,40

 

EUR 5200,00

EUR 300,00

EUR 520,00

EUR 100,00

17.10.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-66, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-68

13,40

 

EUR 5200,00

EUR 300,00

EUR 520,00

EUR 100,00

17.10.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-68, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 8-32

16,90

 

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

17.10.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 8-32, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 14-12

16,70

 

EUR 15800,00

EUR 300,00

EUR 1580,00

EUR 350,00

18.10.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 14-12, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 8-49

17,90

 

EUR 16000,00

EUR 300,00

EUR 1600,00

EUR 350,00

18.10.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 8-49, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludviķa iela 7-19

60,50

 

EUR 12400,00

EUR 300,00

EUR 1240,00

EUR 350,00

18.10.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ludviķa ielā 7-19, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 14A-55

26,40

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

18.10.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 14A-55, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 21-10

22,20

 

EUR 6000,00

EUR 300,00

EUR 600,00

EUR 100,00

18.10.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 21-10, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 3A-20

21,00

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

18.10.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 3A-20, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Voleru iela 21-5

31,70

 

EUR 2200,00

EUR 200,00

EUR 220,00

EUR 50,00

18.10.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Voleru ielā 21-5, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zeļļu iela 15-8

18,10

 

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

18.10.2018. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz objektu Zeļļu ielā 15-8, Rīgā, noteikta līdz 04.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 7-51

43,30

EUR

15500

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

29.10.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 7-51, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objekta apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Nometņu iela 88-12

23,40

EUR 5040,00

EUR 300,00

EUR 504,00

EUR 100,00

29.10.2018. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Nometņu ielā 88-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2-16

24,40

EUR 4640,00

EUR 300,00

EUR 464,00

EUR 80,00

29.10.2018. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.škērslīnijā 2-16, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2A-20

21,00

EUR 4320,00

EUR 300,00

EUR 432,00

EUR 80,00

29.10.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2A-20, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-16

20,40

EUR 3050,00

EUR 200,00

EUR 305,00

EUR 80,00

30.10.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-8

23,10

EUR 3600,00

EUR 200,00

EUR 360,00

EUR 80,00

30.10.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 10-9

22,00

EUR 9990,00

EUR 300,00

EUR 999,00

EUR 140,00

30.10.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 10-9, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-13

16,30

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

30.10.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-13, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lienes iela 27-12

21,40

EUR 15300,00

EUR 300,00

EUR 1530,00

EUR 350,00

30.10.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lienes ielā 27-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludzas iela 51-10

26,40

EUR

8960,00

EUR 300,00

EUR 896,00

EUR 140,00

30.10.2018.

plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ludzas ielā 51-10, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes  iela 12-33

26,30

EUR

8260,00

EUR 300,00

EUR 826,00

EUR 140,00

30.10.2018.

plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-33, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-6

27,90

EUR

12250,00

EUR 300,00

EUR 1225,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-6, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Āžu iela 12-12

19,90

EUR

8240,00

EUR 300,00

EUR 824,00

EUR 140,00

31.10.2018.

plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Āžu ielā 12-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-40

21,60

EUR

8800,00

EUR 300,00

EUR 880,00

EUR 140,00

31.10.2018.

plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-40, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 95-5

19,10

EUR

10800,00

EUR 300,00

EUR 1080,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 95-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 95-7

22,60

EUR

10530,00

EUR 300,00

EUR 1053,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 95-7, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-35

25,50

EUR

8080,00

EUR 300,00

EUR 808,00

EUR 140,00

01.11.2018.

plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-35, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rūpnīcas iela 15-8

79,50

EUR

24800,00

EUR 500,00

EUR 2480,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Rūpnīcas ielā 15-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 6-21

22,70

EUR

14850,00

EUR 300,00

EUR 1485,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 6-21, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-23

29,90

EUR

11160,00

EUR 300,00

EUR 1116,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-23, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Grants iela 26-4

36,40

EUR

7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

01.11.2018.

plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Grants ielā 26-4, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jelgavas iela 48-9

23,60

EUR

6930,00

EUR 300,00

EUR 693,00

EUR 100,00

01.11.2018.

plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Jelgavas ielā 48-9, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katrīnas iela 8-8

23,90

EUR

20700,00

EUR 500,00

EUR 2070,00

EUR 350,00

05.11.2018.

plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Katrīnas ielā 8-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Altonavas iela 19-2

29,80

 

EUR 15500,00

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Altonavas ielā 19-2, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-8

23,70

 

EUR 16700,00

EUR 300,00

EUR 1670,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

 

EUR 25200,00

EUR 500,00

EUR 2520,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-31

28,00

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-31, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-72

12,20

 

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-72, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalna iela 64-5

19,00

 

EUR 4200,00

EUR 300,00

EUR 420,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Kalna ielā 64-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 45-18

11,20

 

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 45-18, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pērnavas iela 56-21

24,00

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Pērnavas ielā 56-21, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Raunas iela 3-1A

33,20

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Raunas ielā 3-1A, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-5

35,80

 

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Buļļu iela 10-9

23,50

EUR 5390,00

EUR 300,00

EUR 539,00

EUR 100,00

07.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Buļļu ielā 10-9, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 2.līnija 20-12

26,30

EUR 6090,00

EUR 300,00

EUR 609,00

EUR 100,00

07.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 2.līnijā 20-12, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Valmieras iela 6-3

30,90

EUR 13950,00

EUR 300,00

EUR 1395,00

EUR 350,00

07.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Valmieras ielā 6-3, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Valmieras iela 6-25

25,20

EUR 12330,00

EUR 300,00

EUR 1233,00

EUR 350,00

07.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Valmieras ielā 6-25, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Valmieras iela 21-14

27,20

EUR 14850,00

EUR 300,00

EUR 1485,00

EUR 350,00

07.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Valmieras ielā 21-14, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 2.līnija 28-7

20,06

 

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

07.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 2.līnijā 28-7, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-22

28,10

 

EUR 4300,00

EUR 300,00

EUR 430,00

EUR 80,00

08.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-22, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Draudzības iela 41-3

22,00

 

EUR 8500,00

EUR 300,00

EUR 850,00

EUR 140,00

08.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Draudzības ielā 41-3, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Draudzības iela 41-6

47,20

 

EUR 13200,00

EUR 300,00

EUR 1320,00

EUR 350,00

08.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Draudzības ielā 41-6, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-6

30,00

 

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

08.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-6, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jāņa Asara iela 16-12

28,90

 

EUR 16900,00

EUR 300,00

EUR 1690,00

EUR 350,00

08.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Jāņa Asara ielā 16-12, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jelgavas iela 30B-3

40,70

 

EUR 33000,00

EUR 500,00

EUR 3300,00

EUR 350,00

08.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Jelgavas ielā 30B-3, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krišjāņa Valdemāra iela 40-4

22,90

 

EUR 26500,00

EUR 500,00

EUR 2650,00

EUR 350,00

12.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Krišjāņa Valdemāra ielā 40-4, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 15-10

16,40

 

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

12.11.2018. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 15-10, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 15B-37

11,20

 

EUR 6200,00

EUR 300,00

EUR 620,00

EUR 100,00

12.11.2018. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 15B-37, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Meldru iela 10-74

10,70

 

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

12.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Meldru ielā 10-74, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stērstu iela 15-7

17,70

 

EUR 9100,00

EUR 300,00

EUR 910,00

EUR 140,00

13.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Stērstu ielā 15-7, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-59

38,20

 

EUR 19500,00

EUR 500,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

13.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-59, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Struteles iela 4-4

18,00

 

EUR 8300,00

EUR 300,00

EUR 830,00

EUR 140,00

13.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Struteles ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 30.10.2018. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-93

37,60

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

13.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-93, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stabu iela 11-20

388,40

 

EUR 176400,00

EUR 500,00

EUR 17640,00

EUR 350,00

13.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Stabu ielā 11-20, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kodola iela 15-2, Kodola iela 15-3

53,60

43,50

EUR 23040,00

EUR 500,00

EUR 2304,00

EUR 350,00

13.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektiem Kodola ielā 15-2, Rīgā, un Kodola ielā 15-3, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 15-11

Lubānas iela 15-12

23,70

 

27,60

EUR 16400,00

EUR 300,00

EUR 1640,00

EUR 350,00

13.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 15-11, Rīgā, un Lubānas ielā 15-12, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ziemeļu iela 16-7

24,50

 

EUR 9200,00

EUR 300,00

EUR 920,00

EUR 140,00

13.11.2018. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ziemeļu ielā 16-7, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-3

13,60

 

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

14.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-3, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-9

14,20

 

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-9, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-10

14,10

 

EUR 5200,00

EUR 300,00

EUR 520,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-10, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-11

13,90

 

EUR 4800,00

EUR 300,00

EUR 480,00

EUR 80,00

14.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-11, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-12

13,10

 

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-12, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-13

12,70

 

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-13, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-15

13,40

 

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-15, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-18

13,50

 

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

14.11.2018. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-18, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

 

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bišu iela 17A-27

20,70

 

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

15.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Bišu ielā 17A-27, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-14

26,40

 

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

15.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-14, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Līksnas iela 16-16

30,60

 

EUR 13300,00

EUR 300,00

EUR 1330,00

EUR 350,00

15.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Līksnas ielā 16-16, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mūrnieku iela 14-9

19,90

 

EUR 16300,00

EUR 300,00

EUR 1630,00

EUR 350,00

15.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Mūrnieku ielā 14-9, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 14A-59

24,30

 

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

15.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 14A-59, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tēriņu iela 43-2

21,60

 

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

15.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Tēriņu ielā 43-2, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 19-8

22,20

 

EUR 11200,00

EUR 300,00

EUR 1120,00

EUR 350,00

15.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Viļānu ielā 19-8, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaigalas iela 13-24

27,20

 

EUR 3500,00

EUR 300,00

EUR 350,00

EUR 80,00

15.11.2018. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz objektu Gaigalas ielā 13-24, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 159-12

27,60

 

EUR 4000,00

EUR 300,00

EUR 400,00

EUR 80,00

20.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 159-12, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 130-4A

38,70

 

EUR 19700,00

EUR 500,00

EUR 1970,00

EUR 350,00

20.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 130-4A, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Skodas iela 15-17

20,50

 

EUR 5300,00

EUR 300,00

EUR

530,00

EUR 100,00

20.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Skodas ielā 15-17, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Strazdu iela 2-8

35,60

 

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

20.11.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Strazdu ielā 2-8, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 137-2A

38,70

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

20.11.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 137-2A, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-7

36,80

 

EUR 21000,00

EUR 300,00

EUR 2100,00

EUR 350,00

20.11.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-7, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-8

33,40

 

EUR 18500,00

EUR 300,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

20.11.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-27

24,10

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

21.11.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-27, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-29

28,70

 

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

21.11.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-29, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augļu iela 1A-1, Augļu iela 1A-1A,

Augļu iela 1A-2, Augļu iela 1A-4, Augļu iela 1A-5, Augļu iela 1A-6, Augļu iela 1A-7, Augļu iela 1A-8

22,90

 

22,90

23,60

23,60

23,50

23,50

23,20

23,00

EUR 29000,00

EUR 500,00

EUR 2900,00

EUR 350,00

21.11.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augļu ielā 1A-1, Rīgā, Augļu ielā 1A-1A, Rīgā, Augļu ielā 1A-2, Rīgā, Augļu ielā 1A-4, Rīgā, Augļu ielā 1A-5, Rīgā, Augļu ielā 1A-6, Rīgā, Augļu ielā 1A-7, Rīgā, Augļu ielā 1A-8, Rīgā, noteikta līdz 06.11.2018. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.